تحلیل های آنلاین دستگاه لیزر اهمیت دارا‌هستند

سرانجام تجارت ها آغاز به پی بردن اهمیت چک های آنلاین مشتریانشان می نمایند . بر اسا یک محاسبه دستگاه لیزر که اخیراً انجام شده شده‌است , ۸۴ درصد مردمان به بررسی های آنلاین مانند پیشنهادات فردی اعتماد دارا‌هستند و از هر آبادی مشتری دستگاه لیزر , هفت نفر آن ها عقیده خود را در رخ درخواست کمپانی تجاری باقی می گذارند .
چندین نرم افزار و ابزار بازاریابی مشهور برای ردیابی , مدیریت و کارایی فعالانه برای دریافت عقاید دستگاه لیزر موجود است . بعضا از آن ها عبارتند از &# دستگاه برش لیزر
Get Five Stars
Trust Pilot
Vendasta
به علاوه یک‌سری چارچوب رسانه اجتماعی مانند Hootsuite و Tiny Torch به شما اذن بررسی کردن می دهد و هر فرصت که به مارک شما اشاره شود , به شما بیان می کند . هر دوره که یک حیث از بازدید درباره تجارت شما گذارده شد , چه مثبت بود و چه منفی , حتماً به آن پاسخ دهید . این دستور به بقیه مردمی که نظرات دستگاه لیزر را می خوانند نشان میدهد که شما , یعنی صاحب و مالک تجارت , به افکار مشتریانتان دقت می‌کنید .
دو مکانی که می بایست برای دریافت نظرها به آن اعتنا فرمائید کاغذ فیسبوک و صفحه گوگل تجارتتان است . این صفحه ها دستگاه لیزر مطرح ترین ها می باشند . بیش تر مردمان برای دانستن دستگاه لیزر نظر دوستان عزیز و خانواده شان درباره با یک تجارت , به شبکه‌های‌اجتماعی رجوع می نمایند , بنابرین داشتن ایده ها عالی سایرافراد در صفحه فیسبوک تان می‌تواند در جلب مشتریان آینده به شما یاری دهد . داشتن نظرها مثبت در کاغذ گوگل تجارتتان بسیار با اهمیت هست زیرا این نظرها قادر است سبب ساز سناریو بالاتر شما در گوگل در صورت کاوش برای تجارتتان شود .
همینطور گوگل اعلام کرده است که نظرها مثبت کیفیت بالا باکیفیت از مشتریانتان سبب ساز بهبود نمایش تجارتتان می شود که مطابق با این مفهوم است که نظرات اثر مهمی در مرتبه بندی در بسته محلی داراست .
۵ – استفاده از نماد گذاری داده های ساخت یافته محلی

نماد گذاری داده های ساخت یافته ( که معمولاً به نشانه گذاری طرح یا اداره نماد گذاری طرح ارجاع داده می شود ) می تواند به کد وبسایتتان بیشتر شود تا داده ها بیشتری را از تجارتتان برای موتورهای کاوش فراهم کند , مانند محصولاتی که می فروشید , بررسی هایی که گردآوری نموده اید , خدماتی که توصیه می دهید و … .
تنها ۳/۳۱ درصد از وب سایت ها از این نماد گذاری استفاده می نمایند و بیشترشان فقط از اصول اولیه آن بهره می برند . شما می توانید تجارت محلی تان را پررنگ فرمائید ( و احتمالاً درجه آن را نسبت به رقبایتان فراتر بیاورید ) در حالتی که از نشانه گذاری داده های ساخت یافته در سایتتان در جای مطلوب استفاده فرمائید .
گوگل به منفعت از علامت گذاری داده های ساخت یافته علاقه مند است چون این دستور به عنکبوت هایش یاری می کند تا خوب تر بتواند محتویات سایتتان را گزینش کند . گوگل حتی یک ابزار آزمون داده های تشکیل داد یافته را توصیه کرده تا بتوانید از پیاده سازی مناسب علامت گذاری تان مطمئن گردید .

در حالتی که تفکر درباره کد زدن شما را ترسانده , شما میتوانید از برجسته نگار داده های گوگل ( Data Highlighter ) برای نشانه گذاری محتویات با ماوس تان استفاده فرمائید . ( توجه فرمائید که بایستی سایتتان با کنسول جستجوی گوگل برای انجام این فعالیت تهیه و تنظیم شده باشد ) .
نصف این زمینه در تحت زمین است زمانی که به دستگاه لیزر محلی تبدیل میشود . پیاده سازی پنج شیوه جستجوی محلی بالا یک استارت قادر دستگاه لیزر برای شما در رقابتتان است . همین امروز آغاز کنید!